Correccions qüestionaris

Hola 1r Batx!

Una mica tard…sorry, però aquí teniu les correcions dels exercicis que no ens ha donat temps de fer a classe. Les de l´avaluació us els enviarés més tardet, abans de les 23 no podré…hem de sopar!!

Qüestionari 3

1- Fosfoglicèrid, concretament la teniu al llibre és la cefalina (pag. 52)

2- Funció: Formen la bicapa lipídica de les membranes plasmàtiques

3- Al llibre les teniu perfectament marcades.

4-Es trenquen tots els enllaços ester i per tant tindrem: dos àcids grassos, glicerina, àcid fosfòric, etanolamina. (Els enllaços de l´àcid fosfòric amb els alcohols són éster també)

5- El colesterol, com que es disposa interaccionant el seu grup polar amb la zona hidròfila dels fosfolípids i interaccionant el sector apolar amb la zona lipòfila d’aquests fosfolípids, produeix l’estabilitat de la membrana perquè disminueix la fluïdesa o la mobilitat dels fosfolípids entre si.

6- És una hormona esteroide, pertany al grup dels esteroides. Es secretada a les càpsules suprarenals i té com a funció regular la reabsorció d’aigua i ions del ronyó. Els esteroides deriven de l’esterà, amb un àtom d’oxigen unit al carboni 3 amb doble enllaç. Són insaponificables.

Qüestionari 4

1- Els lípids acumulen molta més energía per gram que els glúcids. Per això els animals com generalment són organismes que s’han de moure, necessiten més energia que els vegetals i com menys pesen les seves reserves energètiques, més avantatges tenen.

2- Pot donar diferents trastorns depèn de la vitamina de què es tracti, algunes com la vit E poden produir trastorns hepàtics importants. Per això no hem de prendre vitamines liposolubles sense supervisió mèdica.

3- Bàsicament és degut a la bilis (formada per àcids biliars, com l´àcid còlic, del grup dels esteroides), que actua se manera semblant a un sabó i emulsiona els lípids que hem ingerit. Per acció mecànica de les parets de l´intestí  les emulsions s’escindeixen en nombroses micel.les que queden separades perquè cadascuna està envoltada de moltes molècules d´aigua, atretes pels pols hidròfils ionitzats

Advertisements
Explore posts in the same categories: 1r BATX Biologia

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: